Intake

De intake is het eerste contact en zal een uur duren. Hier vindt de screening, intake en lichamelijk onderzoek plaats. Tijdens de intake zal ik door middel van vragen uw klacht helder proberen te krijgen. Daarnaast is uw medische voorgeschiedenis relevant, omdat dit effect kan hebben op uw klacht en de beweeglijkheid van weefsels in uw lichaam. Vervolgens zal er lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Middels manuele technieken zal ik uw lichaam onderzoeken op bewegingsbeperkingen en pijn. Een osteopaat gebruikt zachte, manuele technieken die als prettig ervaren worden.

Na de behandeling

Na de behandeling kunnen er afvalstoffen vrijkomen. Men kan zich dan vermoeid voelen of de klachten kunnen tijdelijk (licht) toenemen. Dit is een normaal proces. Het lichaam is op zoek naar een nieuwe balans en zal zich normaliter binnen een paar dagen weer normaliseren.

Hoeveel behandelingen?

Na 1-3 behandelingen zou er een verandering of gewenst effect waar te nemen moeten zijn. Acute klachten reageren hier het beste op. Indien u al langere tijd of chronische klachten heeft, kan het vanzelfsprekend langer duren voordat u effect gaat merken, omdat weefsels zich al langere tijd in de beperking bevinden.

Na elke behandeling wordt er geëvalueerd en bekeken of de behandeling zinvol is. Mocht osteopathie toch niet de juiste behandeloptie zijn, zal ik u doorverwijzen naar een andere discipline. Osteopathie kan tevens goed samengaan met andere disciplines, bijvoorbeeld met fysiotherapie, podotherapie of acupunctuur.

Een gemiddeld osteopathietraject duurt 4-5 behandelingen. Bij babytjes ligt dit aantal lager, zo’n 2-3 behandelingen.